ข่าวดีสำหรับผู้สนใจศึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์   10 เม.ย. 2561

ข่าวดีสำหรับผู้สนใจศึกษากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่

- หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต[ปิดรับสมัคร 20 เมษายน 2561]
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม [ปิดรับสมัคร  30  พฤษภาคม  2561]
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(กรณีทั่วไป)[ปิดรับสมัครวันที่ 20 เมษายน 2561]
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)[ปิดรับสมัครวันที่ 19 พฤษภาคม 2561]
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน(ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ)[ปิดรับสมัครวันที่ 20  พฤษภาคม 2561]

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและการรับสมัครได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/admission-course

สอบถามรายละเอียดได้ที่ line : @gradtulaw 

หรือ facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ

facebook : บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 


เปิดอ่าน 748
Recommended ที่เกี่ยวข้อง