ขายฝาก กับ จำนอง ต่างกันอย่างไร ?

ประชาสัมพันธ์   12 ก.ค. 2560

...

การขายฝาก และ การจำนอง ต่างก็เป็นทางเลือกสำหรับคน 2 กลุ่ม ..คือกลุ่มมีที่ดิน บ้าน อาคาร คอนโดฯ แล้วอยากได้เงินสด เงินหมุนเวียนกับกลุ่มที่มีเงินสด เงินเย็น

.หลายคนคงมีคำถามว่า การขายฝาก กับ การจำนอง ต่างกันอย่างไร ?

ขายฝาก คือการซื้อขายประเภทหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆ ตกไปยังผู้รับซื้อฝากทันที  แต่มีข้อตกลงกันว่า "ผู้ขายฝาก"  ซึ่งก็คือเจ้าของเดิมหรือเจ้าของทรัพย์นั้น สามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ ภายในเวลาที่กำหนด 

ส่วน จำนอง คือ สัญญาซึ่ง " ผู้จำนอง " นำทรัพย์สินไปเป็น "หลักประกันการชำระหนี้" ไว้กับ " ผู้รับจำนอง"  โดยยังไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง หากทางผู้จำนองผิดสัญญา ผู้รับจำนองต้องยื่นเรื่องฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อให้ได้ค่าเสียหาย

สรุปสั้นๆง่ายๆ จุดต่างที่สำคัญ คือ...

 " การขายฝาก" นั้น เริ่มต้นมา กรรมสิทธิ์ก็เปลี่ยนเลย  แต่ว่าจะ "ได้คืน" ตอนจบ โดย "ผู้ขายฝาก" สามารถนำทรัพย์กลับมาได้ ถ้าจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและค่าไถ่ถอนทรัพย์คืนตามสัญญา

แต่ "จำนอง" นั้น เริ่มต้นโดยกรรมสิทธิ์ยังไม่เปลี่ยน แม้สุดท้ายผิดนัดตามสัญญาที่ทำกันไว้ กรรมสิทธิ์ก็ไม่เป็นของทางผู้รับจำนองแต่อย่างใด

 

และยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมในทางกฏหมายอีกคือ ...

  1. เนื่องจากการ  ขายฝาก นั้น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมีการโอนไปยัง "ผู้รับซื้อฝาก" เลย ในวันทำสัญญาที่สำนักงานที่ดิน
  2. แต่การ จำนอง นั้น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่โอนไปยังผู้รับจำนอง แม้ผู้จำนองจะผิดเงื่อนไข ผู้รับจำนองก็ไม่สามารถได้กรรมสิทธิ์ทรัพย์นั้นไป
  3. การจดทะเบียนขายฝากเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ  2  จากราคาประเมินทุนทรัพย์  และเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
  4. การจดทะเบียนจำนอง เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ  1  จากวงเงินจำนอง  สูงสุดไม่เกิน  200,000 บาท

 

ใครที่สนใจจะเป็นผู้ขายฝากเพื่อนำเงินหมุนเวียนไปใช้ หรือต้องการเพิ่มผลประโยชน์ตอบแทนให้มากขึ้นจากวิธีเดิมๆที่ได้อยู่แถมยังได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมาถือครองให้อุ่นใจ ... ก็สามารถศึกษาข้อมูลและใช้บริการที่  zazzet.com กันได้นะคะ

 

ขายฝาก กับ จำนอง ต่างกันอย่างไร ?


เปิดอ่าน 6,476
Recommended ที่เกี่ยวข้อง