ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว แนะรู้จัก 4 ต. 2 จ. หยุดปัญหาดวงตา

ไลฟ์สไตล์   13 ก.พ. 2561

ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ดังนั้นจึงต้องคอยดูแลดวงตาให้เป็นปกติและปลอดภัยมากที่สุด และเราควรตระหนักได้ว่า ดวงตา เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย ควรหมั่นตรวจตาให้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้มีดวงตาไว้มองเห็นไปได้นานๆ เพราะเมื่อเวลาผ่านไป ความเสื่อมของดวงตาก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

พญ.ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียวกล่าวว่า วัยผู้สูงอายุจะพบโรคทางตาได้มากขึ้น เนื่องจากดวงตาเริ่มมีความเสื่อมลง โดยเฉพาะคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไปแล้ว แล้วสรุปโรคที่พบได้บ่อยๆ ง่ายๆ ในผู้สูงอายุคือ 4 ต. 2 จ.

ต.ที่หนึ่งคือ ตาแห้ง จะมีอาการระคายเคืองตา เนื่องจากการสร้างน้ำตาลดลง และการระเหยของน้ำตามากขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำตาที่ไปหลอเลี้ยงดวงตาลดลง

ต.ที่สองคือ ต้อลม จะมีอาการระคายเคืองตา เหมือนมีอะไรอยู่ในตา เกิดจากการโดนลมและฝุ่น การรักษาจะเป็นแบบประคับประคองอาการ เช่น ใช้น้ำตาเทียม

ต.ที่สามคือ ต้อกระจก พบได้บ่อยที่สุด อาการ เช่น มองเห็นไม่ชัดเท่าเดิม ออกแดดแล้วมัวมาก เกิดจากความขุ่นในเลนส์ดวงตาหรือทำให้เกิดสายตาสั้น สายตายาวมากขึ้น รักษาได้โดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์

ต.ที่สุดท้ายคือ ต้อหิน เป็นภัยเงียบที่จะนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นถาวร เนื่องจากในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆกว่าจะรู้ตัวโรคก็ดำเนินไปมากแล้ว

ส่วน 2 จ. ได้แก่ จ.ที่หนึ่งคือ จุดรับภาพเสื่อมการเห็นภาพจะมัวลง มองเห็นไม่ชัดบิดเบี้ยว โดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลย

จ.ที่สองคือ เบาหวานขึ้นจอตา เกิดจากความผิดปกติจากหลอดเลือดฝอยในจอตา ทำให้เลือดหรือสารต่างๆ รั่วซึมออกมา ซึ่งเป็นผลจากการคุมเบาหวานไม่ดี

พญ.ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณ ยังกล่าวเสริมว่าวัยผู้สูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัย ร่วมไปถึงการมองเห็น จึงควรมาตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากแพทย์เฉพาะทาง

ปัจจุบัน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาโรค เช่นต้อหินต้อกระจกโรคจอประสาทตาน้ำวุ้นตาโรคกล้ามเนื้อตา เป็นต้นพร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างครบวงจร การตรวจพบได้เร็ว ได้รับการรักษาเร็ว ช่วยให้การมองเห็นเป็นปกติได้ อย่าละเลยที่จะดูแลดวงตาของคุณและคนที่คุณรัก

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว แนะรู้จัก 4 ต. 2 จ. หยุดปัญหาดวงตา
พญ.ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว แนะรู้จัก 4 ต. 2 จ. หยุดปัญหาดวงตา 
เครื่องสแกนจุดรับภาพและขั้วประสาทตา แบบ 3 มิติ (OCT) 

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว แนะรู้จัก 4 ต. 2 จ. หยุดปัญหาดวงตา
เครื่องตรวจลานสายตา (VF)

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว แนะรู้จัก 4 ต. 2 จ. หยุดปัญหาดวงตา
การตรวจประเมินภาวะต้อหิน


เปิดอ่าน 1,241