ผ่านิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องรักษาแม่นยำ หายไว

ไลฟ์สไตล์   25 ม.ค. 2561

....

                ในปัจจุบัน “นิ่วในถุงน้ำดี” เป็นโรคในระบบทางเดินน้ำที่พบได้บ่อยมากและพบว่ามีคนไทยเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดี เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยเฉพาะในผู้หญิงที่มีรูปร่างท้วม อายุเกิน40 ปี หรือผ่านการมีบุตรมาแล้วหลายคน บางคนตรวจพบได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการใดๆ เพราะมีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดี

นพ.เกรียงชัยเริ่มมนตรีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียวกล่าวว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นมาก การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี สามารถใช้การส่องกล้องได้แล้ว ซึ่งการผ่าตัดแบบส่องกล้องผลที่ได้จะมีความเที่ยงตรงและแม่นยำกว่าการผ่าตัดแบบปกติ ทำให้ผู้ป่วยนอนพักที่โรงพยาบาลไม่นาน แผลผ่าตัดไม่ใหญ่ ฟื้นตัวได้เร็วลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดและปลอดภัยกว่าการผ่าตัดแบบปกติ

นพ.จุลศักดิ์ บุญไทย  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวเสริมว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีมีหลายอย่างเช่น พันธุกรรม ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคนี้มากขึ้นภาวะอ้วน  เนื่องจากความอ้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในน้ำดีเพิ่มขึ้นอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงและเส้นใยต่ำจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ ดังนั้นจึงควรป้องกันโดยการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกไขมัน ควบคุมน้ำหนัก หากมีอายุเกิน 40 ปีทั้งชายและหญิงควรหมั่นตรวจสุขภาพหรือมีอาการผิดปกติดังที่กล่าวมาข้างต้นควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ

ปัจจุบันคลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการทั้งศัลยกรรมทั่วไปและศัลกรรมเฉพาะทาง พร้อมด้วยการผ่าตัดที่ทันสมัย และการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีด้วยการส่องกล้อง เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยให้    แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงลดอาการเจ็บแผลและใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบเปิดแผลซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น

ผ่านิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องรักษาแม่นยำ หายไว
นพ.เกรียงชัย เริ่มมนตรีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกศัลยกรรม

ผ่านิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องรักษาแม่นยำ หายไว
นพ.จุลศักดิ์บุญไทย  ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกศัลยกรรม

ผ่านิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องรักษาแม่นยำ หายไว
ห้องผ่าตัดอันทันสมัย

ผ่านิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้องรักษาแม่นยำ หายไว
การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีแบบส่องกล้อง

 

 


เปิดอ่าน 2,142