คลินิกแม่และเด็ก (Mother and Children Clinic) โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณภาพชีวิต   20 ก.ย. 2560

-

โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้านแม่และเด็ก โดยทีมสูตินรีแพทย์และทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ที่สำคัญคือ โรงพยาบาลหัวเฉียวมีกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ที่จะดูแลทารกแรกเกิดทุกคน

การที่ทารกจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพัฒนาการ มีภูมิคุ้มกัน ย่อมเป็นการวางรากฐานชีวิตให้ลูกเป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์และช่วงปีแรกของชีวิต ทีมกุมารแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมให้บริการคำปรึกษาเรื่องสุขภาพของเด็ก วินิจฉัยและรักษาครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางในเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 15 ปี โดยมีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ทั่วไปและเฉพาะทางสาขาต่างๆ ได้แก่ กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ทางเดินอาหารและตับ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรคหัวใจ โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอริซึม โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบประสาท พัฒนาการเด็ก โรคผิวหนัง และเวชศาสตร์วิกฤติ ครบครันด้วยเครื่องมืออุปกรณ์อันทันสมัย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการรับวัคซีนป้องกันโรคแต่ละช่วงอายุวัย นอกจากนี้ภายในคลินิกเด็ก มีระบบการจัดการพื้นที่แยกโซนเด็กป่วยและโซนเด็กสุขภาพดี เพิ่มความสะดวกสบายและไว้วางใจให้แก่คุณพ่อคุณแม่

การพาลูกน้อยไปพบแพทย์ตามกำหนดนัด หรือที่เรียกกันว่าไปคลินิกเด็กสุขภาพดีนั้นก็เพื่อให้กุมารแพทย์ได้ตรวจสุขภาพลูกน้อยเป็นระยะ สร้างความมั่นใจว่าลูกเจริญเติบโตสมวัย มีพัฒนาการด้านต่างๆ ไปอย่างเหมาะสม ได้รับอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับช่วงอายุของลูกในปริมาณที่พอเหมาะ ทำให้มีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มตามที่ควรจะเป็นและสุดท้ายลูกน้อยก็จะได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่จำเป็นพร้อมกันไปด้วย

เมื่อคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาตรวจสุขภาพเด็กดี การตรวจเริ่มแรกก็คือ การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง (หรือความยาว) ของลูกน้อยและการวัดขนาดรอบศีรษะ แพทย์จะตรวจสุขภาพติดตามพัฒนาการของลูกน้อย เช่น ลูกเริ่มยกศีรษะขึ้นบ้างหรือยัง คว่ำหรือเกาะยืนได้แล้วหรือยัง เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว แพทย์ก็จะอยากทราบถึงกิจวัตรประจำวันของลูกน้อย เป็นต้นว่า การดูดนมหรือการรับประทานอาหาร การนอน การขับถ่าย และการเล่น คุณพ่อคุณแม่จะได้พูดคุยซักถาม เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดู การให้ของนมแต่ละมื้อ ชนิดและปริมาณของอาหารที่เด็กควรได้รับ การเสริมพัฒนาการในวัยต่างๆ หรืออาจถามแพทย์หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของลูก

หลังจากการพบกุมารแพทย์ ลูกน้อยจะได้รับวัคซีนตามกำหนด เด็กเล็กๆ แทบทุกคนจะร้องไห้หลังจากฉีดยา แต่หลังจากได้รับการอุ้ม กอด และปลอบโยนจากคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะหยุดร้องและลืมในเวลาอันรวดเร็ว ก่อนกลับบ้านคุณพ่อคุณแม่มักจะได้รับบัตรนัดวันเวลาตรวจสุขภาพและรับวัคซีนครั้งต่อไป หากคุณพ่อคุณแม่ลืมหรือติดธุระไม่ได้พาลูกมาพบแพทย์ตามวันนัด คุณพ่อคุณแม่ควรทำนัดเพื่อพาลูกมาพบกุมารแพทย์ใหม่ในทันที

โรงพยาบาลหัวเฉียว ยังได้เปิด “คลินิกวัคซีน” เพื่อให้คำปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ และผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก ควรได้รับวัคซีนที่สำคัญ เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก เป็นต้น นอกจากคลินิกแม่และเด็กแล้ว และยังมีคลินิกโรคภูมิแพ้ ให้บริการทดสอบสาเหตุการเกิดโรคภูมิแพ้ชนิดต่างๆ รวมถึงให้คำแนะนำการรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้


เปิดอ่าน 565
Recommended ที่เกี่ยวข้อง